Vijesti

Novi grafički dizajn za 84. Ženevski sajam automobila

Po prvi puta grafički dizajn za promociju Ženevskog sajma automobila nije stvroila reklamna agencija, kao što je to bio običaj u prošlosti. Ove godine stvorila ga je Ženevska škola primjenjene umjetnosti i dizajna (Haute école d’art et de design – Genève). Organizatori su željeli dati priliku dizajnerima budućnosti. Natjecanje je osvojio Fermin Guerrero, student treće godine vizualnih komunikacija. Njegovo stvaranje naglašava pokret i dinamiku, ključne vrijednosti u automobilskom sektoru.

Ovo nije prvi puta da je 30-godišnji Fermin Guerrero osvojio natjecanje. Ovaj dizajner iz Urugvaja je studirao vizualne komunikacije tri godine na Ženevskoj školi primjenjene umjetnosti i dizajna (HEAD – Genève) i nada se diplomirati slijedeće godine.

Za stvaranje ove publikacije, pokušao je zagolicati maštu promatrača kreativno koristeći minimalan broj elemenata. Promatranje se može vršiti u nekoliko nivoa. Jedan dio predstavlja siluetu limuzine i nekoliko planina u znak poštovanja prema švicarskom krajoliku. U nastavku, pojedina slova proširuju sliku i simboliziraju mrežu prometnica: svi putevi vode ka autosalonu. Slova sa sjenom impliciraju dinamičan pokret, tipičan za automobil.  Boje su žive i naglašuju živahnost i dinamičnu narav ovog događaja.

“Za nas je važno povjeriti stvaranje grafičkog dizajna za slijedeću godinu budućoj generaciji dizajnera i grafičara. To je generiralo ogroman entuzijazam kod studenata koji su prihvatili izazov bez unaprijed zamišljenih pojmova. Članovima žirija je bilo teško izabrati između 26 studenata koji su predstavili svoju viziju buduće grafike Ženevskog sajma automobila.”, objasnio je André Hefti, generalni direktor Ženevskog sajma automobila, vezano na odluku da mandat daju školi HEAD – Genève, umjesto reklamnim agencijama.