Vijesti

Marka DS

DSDS je nova francuska “premium” marka automobila. Krenulo je s modelom Citroën DS3 u ožujku 2010., a četiri godine kasnije, stvorena je zasebna marka DS.

Nakon imenovanja Yvesa Bonnefonta kao generalnog direktora, marka DS okuplja se oko organizacije koja ima za cilj učinkovitost i optimizaciju. U tu svrhu, kreirana su tri međunarodna odjela:

  • Odjel Proizvoda, Razvoja i Rentabilnosti
  • Odjel Marketinga i Prodaje
  • Odjel Strategije i Iskustva Marke

Yves Bonnefont, generalni direktor marke DS, najavio je organizaciju marke DS i imenovao rukovodeći kadar : “Ova optimizirana organizacija usredotočena je na funkcije koje će omogućiti jačanje pozicije DS i ubrzanje njenog razvoja kao premium marke .”

Novom organizacijom rukovode:

  • Eric Dapoe – Odjel Proizvoda, Razvoja i Rentabilnosti
  • Arnaud Ribault – Odjel Marketinga i Prodaje
  • Philippe Claverol – Odjel Strategije i Iskustva Marke

Usporedno s tim, direktori marke Citroën u svim zemljama, osim Kine, bit će imenovani od 1. lipnja direktorima marke DS uz sadašnje odgovornosti.

Tags: /