Vijesti

Terenska provjera poštivanja razmaka između vozila

U 2012. godini prema statistici MUP-a, 8,5 % svih nesreća u Hrvatskoj dogodilo se uslijed vožnje na nedozvoljenoj udaljenosti između vozila, koja je treći statistički najčešći uzročnik nesreća u našoj zemlji. Hrvatski autoklub provjerio je stoga poštuju li naši vozači razmak između vozila, terenskom provjerom na dvije ceste – Zagrebačkoj, koja od Velike Gorice vodi do Zagreba te Ulici kneza Branimira u Zagrebu.

Propisano je kako su vozači dužni držati potreban razmak pri kretanju iza drugog vozila kako ne bi ugrožavali sigurnost prometa. U Nacionalnom programu sigurnosti cestovnog prometa 2011.-2020. navedena je potreba preciznijeg definiranja propisanog razmaka između vozila i osmišljavanja načina kako ga izmjeriti i sankcionirati.

Staro je pravilo da se od vozila ispred sebe mora voziti na udaljenosti koju prijeđemo u dvije sekunde, a ta udaljenost naravno ovisi o brzini vožnje. Pravilo „dvije sekunde“ osnova je za sankcioniranje vozača u pojedinim europskim zemljama, primjerice Njemačkoj i Austriji. Odnedavno smo svjedoci napisa u našim medijima kako je Republika Slovenija počela snimati kamerom i kažnjavati vozače koji se ne pridržavaju tog pravila, koristeći %jeće uređaje koji na autocestama mjere razmak između vozila.

U Hrvatskom autoklubu kažu kako su tijekom studenog pratili promet na 1.000 metara od križanja Zagrebačke ulice s Ulicama Rudolfa Fizira i Vukomeričke gdje je dopuštena brzina 80 km/h. To je lokacija ispred nadvožnjaka ispod kojeg prolazi željeznička pruga. Ta je udaljenost određena kako bi vozila koja kreću na semaforu iz smjera Velike Gorice (Zagrebačka ulica) imala dovoljno vremena i prostora za ubrzanje i postizanje razmaka od dvije sekunde. Promatrali su samo vozila koja su dolazila sa semafora iz smjera Velike Gorice a bila su dio kompaktne kolone. Izračunavši da bi pri 80 km/h dvije sekunde bile 44 metra, postavili su uz cestu oznake sa zonom od 44 metra i nakon prolaska prvog vozila mjerili je li drugo vozilo unutar te zone ili izvan nje.

Na toj lokaciji u sat vremena HAK-ovci su izmjerili 318 situacija za koje smo mogli objektivno procijeniti jesu li vozila unutar zadanih gabarita od 44 metra ili izvan njih, sa poraznim rezultatom jer je u čak 204 situacije, ili više od 64 %, razmak između vozila bio manji od 44 metra, a tek u 114 situacija taj je razmak bio veći.

Istom metodologijom mjerenje je ponovljeno na skretanju iz Ulice kneza Branimira u Ulicu Dragojla Kušlana – 400 metara od raskršća Svetice. Na cesti s ograničenjem brzine 60 km/h, dano je dovoljno mjesta vozačima za propisan razmak od dvije sekunde, odnosno 33 metra. Tijekom sat vremena HAK-ovci su izmjerili 372 situacije i podjednako loše rezultate – preblizu drugom vozilu bilo je 246 vozača, ili više od 66 %, a tek je njih 126 održavalo predviđeni razmak.

Ova terenska provjera nam govori kako naši vozači uglavnom ne shvaćaju koliko je razmak između vozila važan u cestovnom prometu, a mnogi su požalili što se nisu pridržavali pravila. Nerijetko su posljedice lakše prometne nesreće u kojima nema težeg ozljeđivanja, ali su zato materijalne posljedice velike. No ima i nesreća s teškim posljedicama za zdravlje sudionika.

U Hrvatskom autoklubu naglašavaju kako vožnja na udaljenosti od deset metara od drugog vozila pri brzini od 80 km/h kod nas vjerojatno neće rezultirati kaznom, ali vozači sebe i druge izlažu riziku jer vozilo ispred može naglo zakočiti a oni će možda baš u tom trenutku posegnuti za funkcijskom tipkom u automobilu i svrnuti pogled s ceste.

Premalen razmak i prekasna reakcija kobna su kombinacija te je posljedica neizbježna prometna nesreća s velikom materijalnom štetom i, uz mnogo sreće, samo s lakšim ozljedama. Doda li se tim faktorima klizav kolnik, silina udarca u vozilo ispred sebe samo raste jer kočenje neće mnogo pomoći.

Stoga u HAK-u preporučuju vozačima da odbrojavaju dvije sekunde od vozila ispred vas i udaljenost poštuju koristeći neku oznaku na cesti koji će im pomoći u vožnji. Molba za poštivanje pravilnog razmaka od vozila ispred nas dobit će još više na vrijednosti kad ceste namoči kiša ili kad se na našim prometnicama pojavi snijeg s poledicom jer se tada produžuje put kočenja, te je razmak potrebno povećati. Vozači koji se pridržavaju pravila dvije sekunde sigurniji su u prometu, kako za sebe, tako i za druge sudionike.

Tags: